Děkujeme všem dárcům
za finanční prostředky pro
občany vytopených srbských
měst Obrenovac a Krupanj.
Bylo vybráno přes 27 000 Kč.
Za ně jsme pořídili
polštáře a přikrývky
pro nejchudší z vyplavených.
Děkujeme i za dar školních brašen.
Zde si můžete prohlédnout foto
z předávní vašich darů.
Ještě jednou díky za vaši štědrost.Právě připojeni - hostů: 6415 

DOPORUČENÉ KNIHY

Alexander DORIN

SREBRENICA

Právě (19.12.2013) vyšla výborná kniha.

Alexander Dorin, Švýcar s jihoslovanskými kořeny, odhaluje snad největší mediální a politický podvod, který byl na nás dosud spáchán. Českému čtenáři přináší mnoho otřesných faktů a dosud chybějících informací. Kniha zároveň nepřímo ukazuje na hanebnou úroveň české mediální scény. Její čtení nedoporučujeme zarytým pravdoláskařům. Mohla by u nich vyvolat silnou depresi či infarkt.

Po přečtení se budete na svět dívat docela jinak.

Cena: 330 Kč + poštovné+balnéObjednávky na:

http://www.amabilis.cz/botanika/eshop/0/0/5/125-SREBRENICA
DOPORUČENÁ KNIHA:Prof. Dr. Rajko Doleček

Necenzurované obrazy II.

Kniha plná faktů z nedávné historie Evropy, jejichž zveřejnění se mnohým mocným dnešního světa nelíbí. Ukazuje na pravé viníky posledních balkánských válek a krvavého rozpadu Jugoslávie. Čtení této knížky vás nenechá lhostejnými.
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
Kosovo a systematické pronásledování Kosovskou osvobozeneckou armádou Email

Bývalou Jugoslávii zachvátilo množství konfliktů a etnické a náboženské rozdíly podkopaly základy tohoto národa. Podobně jako ve všech válkách se na zvěrstvech podílely všechny strany, avšak masová média se většinou zaměřovala na zvěrstva srbská a přitom opomíjela brutální zločiny spáchané na srbské komunitě.

To určitě platí o zakrývání válečných zločinů, které provedla Kosovská osvobozenecká armáda (UČK).

Nicméně, vychází najevo stále více a více důkazů o brutálních táborech smrti UČK a zabíjení lidí na orgány. Budou tudíž bývalí členové UČK obžalováni z válečných zločinů a bude řečena „skutečná pravda“ o mezinárodní tajné dohodě? Pokud ne, co to bude znamenat pro Kosovo?

Obávám se, že značné zastírání brání zaměřit se na toto důležité téma. Konec konců, podle americké verze historie by Kosovo mělo být nezávislé, protože Albánci velmi trpěli a tudíž Srbsko nemá morální právo držet Kosovo pod Srbskem.

Pokud však přesto vyjde najevo, že UČK zabíjela hlavně Srby, ale také albánské spoluobčany a příslušníky dalších menšin, co to bude znamenat pro americkou, britskou a albánskou verzi událostí?

Přípomínám, že zde nehovoříme o masakrech, jichž se dopustily bránící se armády, mluvíme naopak o tom, že UČK zabíjela civilisty kvůli orgánům a z dalších brutálních pohnutek.

Poté, co konflikt skončil, je také zřejmé, že bylo zničeno nespočetné množství křesťanských pravoslavných kostelů a že nealbánská kultura je na ústupu. A navíc byly albánskými nacionalisty zabity tisíce lidí. Nevinní Srbové, Romové a další „byli zabiti za všeobecného mlčení,“ protože se to nehodilo zájmům Ameriky, Spojeného království a dalším národům, jež podporovaly UČK.

BBC, skutečně liberální britská síť, upozornila na brutální činy UČK v rámci pořadů „Crossing Continents“ a „Newsnight“, které byly vysílány 9. dubna 2009. Dopisovatel BBC Paul Mitchell, uvedl, že toto ukazuje „jinou stranu konfliktu, kterou svět neměl vidět.“

Pokud to dovedeme dále, podkopává to také tvrzení Ameriky, Spojeného království a národů, které podporují nezávislost Kosova. Zjištění konec konců ukazují „špinavou tajnou válku“ a to vyvolává další důležité otázky, jak například se mohla UČK tak rychle zdokonalit a odkud získala volenské vybavení?

V tomto článku nicméně nechci zabřednout do ospravedlňování jedné ze stran. Místo toho se chci zaměřit na znepokojivá zjištění BBC a dalších, kteří doufají, že odhalí minulá zla UČK.

Předtím, než se do toho ponořím, rád bych ještě jednou konstatoval, že všechny strany v tomto konfliktu spáchaly zvěrstva, ať již to byli Albánci nebo Srbové. Také brutální občanské války, které proběhly v Bosně, Chorvatsku a Kosovu, byly svědkem mnoha masakrů a podobně jako ve všech válkách žádná strana není čistá, poněvadž válka vždy vede ke zvěrstvům a mezi civilním obyvatelstvem si vybírá nejvíce obětí.

Tento článek tudíž není zaměřen proti žádné z etnických skupin a mnoho Albánců na Kosovu bylo samozřejmě také oběti. Každá z etnických či náboženských skupin trpěla, bez ohledu na to, zda to  byli pravoslavní křesťane nebo muslimové, Srbové či Albánci.

Masová média nicméně poskytovala z valné části jednostranný pohled a tento pohled byl protisrbský. Zjištění BBC a dalších přesto ukazují odlišný příběh, který je i nadále z valné části přehlížen. To platí pro brutální zabíjení a mučení nevinných Srbů Kosovskou osvobozeneckou armádou a dalších, kteří byli zavražděni touto teroristickou organizací.

Ano, zdůrazňuji teroristickou organizací z jednoho prostého důvodu. Po celé období občanských válek v bývalé Jugoslávii bylo zřejmé, že mnoho muslimů zůstalo v Srbsku. Muslimská komunita je ostatně součástí tohoto nezávislého národa, který je multietnický a multináboženský.

Chránila však UČK srbské pravoslavné křesťany, Romy a další menšiny? Odpověď zní jednoznačně ne. UČK namísto toho vládla terorem proti všem menšinám a pronásledovala albánské spoluobčany, kteří byli považováni za zrádce. UČK tudíž byla teroristickou organizací a tato organizace je nepochybně zapojena do závažných kriminálních aktivit, včetně zabíjení nevinných kvůli prodeji orgánů.

V článku napsaném Paulem Mitchellem, říká bývalý vězeň UČK, „viděl jsem toho hodně, lidi, kteří byli mláceni, bodáni, ztlučeni ocelovými trubkami, necháni 5 či 6 dní bez jídla. Lidé měli na sobě neprůstřelné vesty a střílelo se na ně, aby se vidělo, zda to funguje, byli vhozeni do hrobů, umláceni a zabiti.“

Bývalý vězeň UČK pokračuje slovy, „co můžete cítit, když vidíte tyto věci?“ Dodal, „je to něco, co si budu pamatovat po zbytek mého života. Tyto věci nemůžete dělat lidem a dokonce ani zvířatům.“

Další Albánec, jenž následkem tohoto brutálního konfliktu trpí psychickými traumaty, také statečně vypovídá pravdu. Uvádí, že řídil náklaďáky s vězni, kteří byli spoutáni a zdůrazňuje, že většinu tvořili srbští civilisté. A nejen to, vezl je z Kosova do Albánie. Dále říká, „Bylo mi zle. Jen jsem čekal, až to skončí. Bylo to těžké. Myslel jsem, že bojujeme ve válce [za osvobození], ale tohle bylo něco úplně jiného.“

Dějiště systematického mučení a zabíjení Kosovskou osvobozeneckou armádou se rozkládala po celém Kosovu a také v částech Albánie. Například Kukes a Burrel v Albánii používala UČK pro vojenský trénink, získávání zbraní a pro jiné faktory. To samo o sobě rozšiřuje roli Albánie a členských států NATO, které se podílely na bombardování bývalé Jugoslávie.

Nicméně zpět ke Kukesi a Burrelu a systematickému mučení a zabíjení nevinných. Začíná být zřejmé, že tato místa byla svědkem mnoha barbarských zvěrstev. Mezinárodní výbor Červeného kříže získal v roce 2000 informaci o brutálních vraždách v Burrelu. Týká se to informací poskytnutých bojovníky UČK, kteří uvedli, že v Burrelu byli v roce 1999 zabiti srbští civilisté a že tato zabití byla motivována ekonomicky kvůli orgánům, které byly odebrány a poté prodány do zahraničí.

Tato informace by samozřejmě mohla jak Ameriku, tak Spojené království značně znepokojit, poněvadž oba tyto národy válku prodávaly pod pláštíkem boje „dobra“ proti „zlu“. Nicméně, pokud ta dobrá strana, UČK, je zapojena do zabíjení civilistů kvůli získávání orgánů a následnému prodeji těchto orgánů jiným národům, co potom  toto dělá z Ameriky a Spojeného království?

Amerika, Spojené království a další národy, které podporují nezávislost se také snaží vehementně prodat, že tato nezávislost je ospravedlněna na základě srbských zvěrstev. Přesto, pokud se zjistilo, že UČK byla zapojena do zabíjení civilistů kvůli orgánům, potom se „tento kolovrátek“ zadrhává  a slovo  „demokracie“ zní prázdně.

Kvůli závažným skutkům, které se staly, je také kritizována úloha United Mission in Kosovo (UNMIK). Bývalý šéf úřadu pro pátrání po nezvěstných osobách a forenzní vyšetřování UNMIKu Jose Pablo Baraybar to komentuje, „v Kukesi, v tom táboře, byli určitě lidé, kteří tam byli jako vězni. Tito lidé viděli další lidi, jak Albánce, tak nealbánce. V tomto táboře se pohybovali členové vedení UČK. Bylo zmíněno mnoho jmen, řekl bych, že to je prokázaný fakt.“

Mnohem více alarmující je, že Baraybar otevřeně připouští, že UNMIK si byl plně vědom toho, že UČK má mnoho detenčních center a to samo o sobě by mělo opravňovat k velkému vyšetřování. Přesto, jak Baraybar tvrdí, „žádné řádné vyšetřování nikdy neproběhlo.“

Mluvčí Amnesty International Sian Jones byl mnohem kousavější, když řekl, že UNMIK „se rozhodl nevyšetřovat.“ Jones také dodal, že zde bylo „mnoho obvinění, mnoho obětí, ale málo skutečné spravedlnosti.“

Je tudíž zřejmé že důležité a nezcizitelné zájmy potřebují zakrýt skutečnou pravdu skrytou za „touto špinavou válkou“. Organizace spojených národů, NATO, role Albánie a hlavní političtí lídří národů, jako je Amerika a Spojené království, z toho všichni vycházejí v příšerném světle. Což také vyvolává otázky ohledně „tribunálů pro válečné zločiny“ a férovosti a tragický konflikt zpochybňuje morálku předních národů a institucí.

Problém Kosova přetrvává, protože větší část mezinárodního společenství Kosovo neuznala jako nezávislý stát. Pokud pravda skutečně „vyjde najevo“ a dojde k řádnému a náležitému vyšetřování, pak bychom nepochybně mohli získat mnoho znepokojivých zjištění. Lídrům velkých národů světa nicméně válečné zločiny nedělají starosti. A to je ten problém. Stále zde máme svět „skutečné moci“ a národů „limitované moci“ a všichni víme, že výsledek je závislý na této smutné realitě.

Skutečnou tragédií Kosova, podobně jako všech občanských válek, je to, že na všech stranách umírali nevinní. Přesto je zřejmé, že náležité vyšetřování je potřebné, protože zabíjení nevinných kvůli orgánům je skutečně barbarské a máme dostatek důkazů, že se to stalo. Bude tato hanebná kapitola objasněna nebo to bude zameteno pod koberec mocenskou politikou?

Budeme-li posuzovat minulou historii, mohlo by to vypadat, že to bude zameteno pod koberec. Nicméně, pokud přední mocnosti chtějí ignorovat problematiku jako je tato, je to skutečně nechutné a role masmédií obecně je rovněž ztracená, poněvadž se málo vyslovovala nebo málo udělala v době tohoto konfliktu. Opět jednou stroj propagandy „bohatých a mocných zvítězil“ a ti, co prohráli, byli nevinní na všech stranách.

Jeden příběh, ten o perzekuci Albánců, byl vyprávěn, avšak jiný příběh, ten o perzekuci Srbů, Romů a dalších menšin, zůstává nevyřčen. Přesto musí být příběh o táborech smrti a zabíjení nevinných kvůli orgánům vypovězen. Skutečné vyšetřování je potřebné a to se týká všeho, nejen drobných lidí, kteří se zúčastnili této brutální války.

 

Lee Jay Walker (Global Reasearch, 25. července 2009), přeložil Karel Hyka.

ZDROJ: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14528